Doğumsal Kalp Hastalıkları

Aslında doğuştan kalp hastalıkları çocukluk çağı hastalıklarıdır. Ancak bu hastalıklardan daha az ciddi olanları erişkin çağa kadar belirti vermeyebilir veya hafif belirtiler nedeniyle tanı konamamış olabilirler.

Kalbin kulakçık veya karıncıkları arasındaki delikler, aort kapağın ikili olması , aort damarındaki doğuştan darlık, aort ve pulmoner arterler arasındaki geçişin kapanmaması erişkin çağa gelebilecek bazı doğumsal kalp hastalıklarındandır.

Doğuştan Kalp Hastalıkları Belirtileri

Doğuştan kalp hastalıkları belirtileri hastalığın türüne göre değişir. Genel olarak büyükçe bir delik varsa morarma sık görülen uzun dönem belirtilerdendir.

Bu hasta grubunda tanı koymada muayene ve elektrokardiyografi (kalp şeridi) yardımcı olmakla beraber kesin tanı ekokardiyografi ile konulur. Bazen transözefagial ekokardiyografi denen (mideden endoskopi ile eko) yöntem de gerekli olabilir.

Atriyal septal defekt (kulakçıklar arasındaki delik)

Erişkin çağda en sık görülen doğumsal kalp hastalıklarındandır. Önemli bir kısmı çocukluk çağında kendiliğinden kapanır ancak bazıları kapanmadan erişkin çağa kadar devam edebilir. Deliğin büyüklüğüne göre hiç belirti vermeden hayat boyu takip edilebileceği gibi kalbin sağ tarafına büyümeye ve basınç artışına neden olarak kalp yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Bu hastalıkta eğer kalbin sağ tarafında büyüme ve basınç artışı varsa deliği kapatmak gerekir. Kapatma yöntemleri açık kalp cerrahisi ile veya son yıllarda uygun büyüklükte ve yerleşimdeyse de anjiyografik yöntemle kasıktan girilerek yapılabilmektedir. Kapatmada geç kalınması halinde önce ritim bozuklukları devamında da özellikle kalbin sağ tarafında büyüme ve yetmezlik bulguları ortaya çıkmaya başlar. Çok ileri aşamalarda çocuklarda görülen morarmalara benzer belirtiler ortaya çıkar.

Aort kapağının ikili olması (biküspid aort kapak )

Normalde kalpten çıkan kanın bütün vücuda ulaştırılmasını sağlayan aort damarının çıkış noktasında aort kapak bulunur ve üçlü yapıdadır. Bu kapağın ikili olmasına biküspid aort kapak denir. Bu durum kapakta kaçak veya darlığa sebep olabilir. Kapaktaki problemlerin yanında en önemli sorunlardan biri de aort damarında genişlemedir. Aort damarında genişleme olan hastalarda bu genişliğin daha da artmasını engelleyecek ilaçların kullanımı ayrıca ağır kaldırmak gibi izometrik egzersizleriden uzak durulması gerekir. Biküspid aort kapak hastalığı, genetik olarak alt nesillere de geçtiği için tanı konulduktan sonra birinci derece akrabaların da taranması önerilmektedir. 

Ventriküler septal defekt (karıncıklar arasındaki kalp deliği )

Bu hastalık daha çok küçük çocuklarda belirti verip tedavi edildiği için erişkin çağda görülmesi  nadirdir. Ancak oldukça küçük ve kalp üzerine etkileri daha sınırlı delikler erişkin çağa ulaşır ve onlar da sıklıkla müdahalesiz takip edilirler.