Ritim Holteri

Ritim holteri 24 saat boyunca kalp ritmini takip edip kayda alan bir testtir. Ritim bozukluklarına bağlı gelişebilen çarpıntı, bayılma, göz kararması gibi yakınmaların varlığında ritim holterine başvurulabilir. EKG ile gecici ritim bozukluğu saptanmayabilir. Şikayet esnasında ritmi yakalayabilmek için gerekirse 1 haftalık ritim holteri de takılabilir. Ritim holteri takılıyken hastada şikayet oluşmazsa problemin ne olduğu anlaşılmaz; ancak bir sorun yok demek de doğru olmaz.

Nasıl Uygulanır?

Ritim holteri kardiyoloji kliniğinde hastaya takılır ve hasta 24 saat boyunca bu cihazı üzerinden ayırmaz. Bu süre zarfında gerçekleşen muhtemel ritim bozuklukları doküman haline getirilir ve belirlenen sürenin sonunda kardiyoloji uzmanı değerlendirme yapar. Holter sistemi vücuda yapıştırılan elektrotlara bir ara kabloyla bağlanan küçük bir metal kutudur. Çok hafif bir cihazdır, kişiyi rahatsız etmez. Kemere takılabilir, boyna asılabilir. Banyo yapılması dışında hiçbir aktiviteyi kısıtlamaz. 24 saatinde sonunda çıkarılır. Elde ettiği kayıt bilgisayara aktarılır ve burada analiz edilir.

Ritim holteri takılan hastadan küçük bir günlük tutması istenir. Bu günlüğe o günkü yemek, uyku, egzersiz vb. aktivitelerin saatlerinin yazılması istenir. Çarpıntı, düzensizlik, fenalık hissi, sıkıntı gibi herhangi bir şikayet meydana geldiğinde yaşanan durum ve saati kaydedilmelidir. Cihaz takılmadan önce şikayetlere yol açan aktivitelerin cihaz takıldıktan sonra tekrarlanması istenir. Örneğin merdiven çıkarken ya da kahve içerken şikayet meydana geliyorsa cihaz takılıyken bu eylemler tekrarlanmalıdır ki ritim holteri bu sırada meydana gelen sorunları mutlaka yakalasın.

Ritim Holteri Hangi Durumlarda Kullanılır?

Ritim bozukluklarını düşündürecek çarpıntı ve bayılma gibi şikayetleri teşhis etmede, ritim ve damar hastalıklarını izlemede ritim holterine başvurulabilir. Kalp atımlarının 24 saat boyunca kaydedilmesi sayesinde ritimdeki bozukluklar ve kalp hızının en yüksek ve en düşük değerleri saptanabilir. Bu sayede uygun tedavi planlanabilir.