Efor Testi

Efor testi, istirahat halinde çekilen EKG’nin kalbi zorlayarak çekilmesidir. EKG’nin yetersiz kaldığı zamanlarda efor testi yardımcı olur. Amaç, eforla birlikte kalbi belirli bir atım hızına ulaştırıp kalp dokusuna kan akımı sağlanmasında bir bozukluk olup olmadığını gözlemlemektir. Kalp hastalığı şüphesi olanlarda, kalp damarlarında tıkanıklık olanlarda, bazı kapak hastalarının fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesinde, ritim bozukluklarında efor testine başvurulabilir.

Egzersiz testi ya da eforlu EKG de denilen efor testi kolay uygulanabilmesi, komplikasyon riskinin düşüklüğü ve tekrarlanabilir olması nedeniyle en çok uygulanan kardiyolojik testler arasında yer alır.

Efor Testi Hangi Durumlarda Yapılır?

Efor testi EKG’den yeterli sonuç alınamadığı durumlarda yapılır. En çok kalbi besleyen atardamarlarda darlık ya da tıkanıklık olması durumunda uygulanan bu test ritim bozukluklarının incelenmesinde de tercih edilir.

Efor Testi Nasıl Yapılır?

Öncelikle hastanın göğsüne elektrotlar yerleştirilir. Egzersiz bandı, koşu bandı ya da bisiklette efor sarfederken yakınmalar, kan basıncı ve EKG değişiklikleri takip edilir. Test sırasında elde edilen veriler kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Teste aç girilmemeli, hafif bir şeyler atıştırılarak girilmelidir. İşlem öncesinde göğüs ve sol kol ağrısı varsa belirtilmeli, kullanılan ilaç varsa mutlaka doktora bildirmelidir.