Girişimsel Kardiyoloji Nedir?

Kardiyoloji Bölümünde kardiyoloji poliklinik hizmetleri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, ritim ve tansiyon holteri, invaziv kardiyolojik girişimler (femoral – radyal anjiyo-anjiyoplasti-stent), periferik damarların girişimsel tedavisi, kalp pili takılması ile tüm kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

  • Koroner Anjiyografi
  • Periferik Anjiyografi
  • Dijital Substruction Anjiyografi
  • Bilgisayarlı Koroner Anjiyografi (CT Anjiyo)
  • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
  • Kalp Pili
  • Taşikardi (SVT-Supraventriküler Taşikardi)
  • Atrial fibrilasyon
  • Atrial taşikardi
Girişimsel Kardiyoloji